Trắc nghiệm
Vòng 1
Cách tính size
Áo ngực
Trắc nghiệm
Vui
Câu 1
Vòng 1 của bạn có hình dáng như thế nào?
A Bầu ngực nhỏ, đường kính rộng
B Bầu ngực tròn, đường kính rộng
C Bầu ngực tròn và dài, đường kính hẹp