Đã bao giờ bạn từng nghĩ “Mình mặc áo ngực đúng chưa?”
Hãy cùng bratalk khám phá điều bất ngờ về vòng 1 và đồ nhỏ của bạn
chỉ trong 2 phút nhé!
Cách tính size
Áo ngực
Trắc nghiệm
Vui